Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim

Środowiskowy Dom Samopomocy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre pliki załączników

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Prądzyńska.
 • E-mail: sdsaleksandrow@wp.pl
 • Telefon: 506024016

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim
 • Adres: ul. Ściegiennego 4 c
  95-070 Aleksandrów Łódzki
 • E-mail: sdsaleksandrow@wp.pl
 • Telefon: 506024016

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do placówki znajduje się przy ul. Ściegiennego 4c, przed budynkiem jest oznakowane, wydzielone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Budynek jest parterowy, pozbawiony barier architektonicznych, przystosowany do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma pochylni, informacji głosowych itp. natomiast na podłogach są oznaczenia dla osób niewidomych.

W budynku są umieszczone tablice wizytowe w alfabecie Braille'a i numeracją, dostępna jest pętla indukcyjna z  piktogramem informacyjnym

Budynek posiada toalety oraz kabinę prysznicową dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Brak ograniczeń wstępu do placówki z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Placówki po wcześniejszym umówieniu.

Załączniki do pobrania:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Prądzyńska Dorota
(2020-09-23 10:53:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Prądzyńska Dorota
(2021-11-29 10:23:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki